A projekt adatai1. Projekttábla

Fel

Feltöltés alatt!

2. A projektgazda

Fel

A projektgazda és a pályázat kedvezményezettje a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI). A következő alfejezetek a szervezet módosító, alapító okirata alapján készültek. (A Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter 11/2007. KvVM utasítása, megjelent a Környezetvédelmi Értesítő 2007./4. számában.)

3. Az együttműködési formára utaló speciális adatok

Fel

Jelen projekt előkészítését a VKKI-n belül a Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya (Márfai László osztályvezető) végzi, a végső döntéseket a VKKI főigazgatója Dr. Váradi József hozza meg. Az előkészítő munkák megfelelő szintű elkészítésében, az egyes szükséges döntések meghozatalában az NFÜ és FI munkatársai a VKKI-nak segítségére állnak.

Az előkészítő munkáknál a vízrajzi operatív tevékenységet folytató Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok szerepe is jelentős, területükön ők üzemeltetik és észlelik a projekt megvalósítása esetén a talajvízszint észlelő kutak automatikus mérési eszközeit, látják el a VKKI tulajdonába kerülő létesítmény közvetlen felügyeletét.

A talajvízkút észlelésekben résztvevő KÖVIZIGEK felsorolása és székhelyük:

  01. Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - Győr

  02. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - Budapest

  03. Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - Baja

  04. Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - Székesfehérvár

  05. Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - Pécs

  07. Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - Nyíregyháza

  08. Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - Miskolc

  09. Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - Debrecen

  10. Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - Szolnok

  11. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - Szeged

  12. Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - Gyula


A projekt során a monitoring állomások automatizálására felszín közeli vizek esetében új kutak létesítésénél, illetve újrafúrásánál szükséges vízjogi engedélyek elkészítését megbízott engedélyes tervezők (a VKKI és a Kövizigek megbízásából) készítették el.

A pályázat megvalósíthatósági tanulmányának előkészítésére a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság közbeszerzési eljárást írt ki. Az előkészítési munkát az ÖKO Zrt. nyerte el.

A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztésére kiírt KEOP-2.2.2. pályázaton belül a monitoring állomások automatizálására felszín közeli vizek esetében, pályázatot a VKKI nyújt be, mint Kedvezményezett.

4. A kivitelező cég

Fel

Dataqua Elektronikai Kft.

8220 Balatonalmádi, Kölcsey u.1.

Tel: 88/430-541

Fax: 88/438-993

dataqua@dataqua.hu


5. A projekt költségvetése

Fel

A projekt összköltségvetése:

 1. Tevékenység
 1. Bruttó költség (Ft)
 1. Projekt előkészítése
 1. 3 144 000
 1. Műszer és kivitelezés
 1. 151 320 000
 1. Projektmenedzsment
 1. 6 100 000
 1. Közbeszerzés (közzétételi költség)
 1. 1 400 000
 1. PR tevékenység
 1. 700 000
 1. Összesen
 1. 162 664 000