Monitoring állomások automatizálása és várható eredményei Magyarországon

A projekt keretein belül, mintegy 400 gyorsadat-szolgáltató kút, 352 db automatikus vízszintméréssel ellátott kút és a körzeti észlelési központokból távjelzéssel lekérdezhető kút kerül kialakításra.

A várható eredmények:

  • A mérési, észlelési folyamat megbízhatósága nő, az adathiányok csökkenek, folyamatos lekérdezési lehetőség áll majd rendelkezésre az automatizált észlelő kutaknál.
  • Az adatkinyerés időtartama lényegesen csökken, nemcsak havi egyszeri adatkinyerésre lesz lehetőség, azaz az adatfeldolgozás is gyorsítható.
  • A rendszer fajlagos üzemeltetési, fenntartási költségei csökkennek, és a rendszer hatékony ellenőrzése is biztosítottá válik.
  • A vízkészlet-háztartás és előrejelzés gyors és operatív megvalósítása a klímaváltozás várható következményeihez (száraz, aszályos periódusok, belvíz események növekedése) alkalmazkodik majd.
  • A víztestek vízmérlegének naprakészen tartása és az adatok nyilvánosságra hozása megoldhatóvá válik.

Az EU VKI keretében lehatárolásra kerültek a felszín alatti víztestek. A jó vízállapotok fenntartásához, a mennyiségi viszonyok ismeretéhez, illetve a jó vízállapot elérésének tervezéséhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő hidrológia adatgyűjtés és szolgáltatás. A síkvidéki vízgyűjtőkön elhelyezkedő felszín közeli monitorállomások nagy gyakorisággal mért, részletes adatsorai lesznek segítségünkre ebben.

A hidrológiai hálózat eredményeinek hasznosíthatósága az ország teljes lakosságát, minden víztestjén élő népességet érinti. A talajvízszint mérések alapján a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek pontosabb kidolgozásával, a vízmérlegek, lefolyás és utánpótlási számításaival megalapozódnak a VKI vízhasználati, vízminőségi céljai.

Jelentős társadalmi hatásként értékelhető, hogy a síkvidéki vízgyűjtők rendkívüli hidrológiai eseményeinek előrejelzésével (aszály, belvíz) érintett lakosság és intézmények élet és vagyonbiztonságának megőrzése változatlanul megoldható. Mindez a megbízható vízkészlet-számítások és előrejelzések felhasználásával készülő elemzések segítségével történik meg.

Vissza