Monitoring állomások a felszín alatti vizek jó állapotáért

A VKI keretében a tagállamok-többek között-a felszín alatti vizek jó állapotát kívánják elérni, illetve azt fenntarthatóvá tenni. A jelenlegi állapot felmérését az e célra kijelölt észlelő-mérő (monitoring-) hálózatra épülő vizsgálatsor hivatott megállapítani, amit a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) használ fel.

A beavatkozások hatását, valamint az állapot változását folyamatosan monitorozni kell.

Mindezek megvalósításhoz 352 db talajvízkút kerül bekötésre az országos vízrajzi távmérőhálózatba.
Projekt támogatásának forrása az ÚMFT KEOP 2.2.2-2008-0007
A projekt időtartama: 2009.03.01- 2010.12.31.
A projekt beruházási költsége: 162 664 000,- Ft

Célcsoportok:

  • A projekt két fő célcsoportja a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésben részt vevő, döntéshozó szervezetek köre, illetve az árvízzel, belvízzel, dombvidéki vízgyűjtők rendkívüli hidrológiai eseményeinek előrejelzésével érintett lakossági részcsoportok.
  • Célcsoportnak tekinthetők a különböző víztestek egyedi vízhasználói (jellemzően ipari, mezőgazdasági szervezetek).
  • Fontos célcsoport a vízrajzi észlelésben, hidrológiai értékelésben, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésben részt vevő, döntéshozó szervezetek köre. Ezek elsősorban állami szervezetek: a VM, a VKKI, a KÖVIZIG-ek, a KÖTEVIFE-k és a VITUKI Nonprofit Kft.

Kapcsolódási pontok megjelenítése más projektekhez

  • Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés (KEOP 2.5.0)
  • Árvízkockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése (KEOP-2.5.0.B)

A projekt megvalósulása folyamatosan nyomon követhető a kivitelező cég honlapján, a következő linken keresztül: www.dataqua.hu honlapon a vkki projekt linkre kattintva.

Vissza