A megvalósítás lépéseiA projekt megvalósulása folyamatosan nyomon követhető a kivitelező cég honlapján, a következő linken keresztül: dataqua.hu honlapon a VKKI PROJEKT linkre kattintva


1. A projekt lebonyolításának terve

Fel
2008 2009 2010
Tevékenység megnevezése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12
Projekt előkészítés
Projektmenedzsment egység működése
Közbeszerzési felhívás előkészítése
Eljárások lefolytatása
Kivitelezés
Kútfúrás
Műszaki átadás
Műszertelepítés
Próbaüzem
Műszaki átadás
PR tevékenység
Projekt zárás

A projekt kezdését 2009. január 30-ra, befejezését 2010. november 30-ra tervezik.

2. A projekt lebonyolítása

Fel

A projekt előkészítettségének bemutatása

A projekt műszaki előkészítése a vízrajzi szolgálat keretében több éve, hosszabb ideje folyik. A talajvíz észlelő hálózatok gyorsadat szolgáltató részének távjelzésére az első koncepciót 2002-ben1 alakították ki. Ezt követően az észlelést végző Kövizigek bevonásával széles körben vizsgálták az észlelés kialakítását és a távjelzés megoldási lehetőségeit. A felmérések során meghatározták a felújítási, újrafúrási igényeket.

A felszín alatti észlelő kutak üzemeltetése jelenleg is vízjogi üzemeltetési engedélyre kötelezettek. Új vízjogi engedélyezési eljárást kell lefolytatni a hálózat-optimalizációval létesített új észlelő kutaknál, valamint a melléfúrásos felújítással kialakított talajvíz kutaknál.

Az egyfordulós pályázatban a pályázat benyújtásához a projektgazda, VKKI a pályázati kiírás megjelenését (2008. május 15.) követően szaktervezőkkel elkészíttette a vízjogi létesítési engedélyes terveket, azokra az objektumokra, amelyek még nem rendelkeztek érvényes vízjogi létesítési engedéllyel, és azt benyújtották hatósági elbírálásra. Az engedélyezési terv készítése már nem szükséges a projekt munkatervében, a kiviteli terv készítése a megvalósítás időszakában már nem szükséges, az építési tevékenységet, kútfúrást a meglévő engedélyes tervek birtokában el lehet végezni.

A projekt megvalósíthatósági tanulmánya 2008. szeptember 10-re készült el, az ÖKO Zrt. közreműködésével.

Az előkészítési munkákat közbeszerzési tanácsadó (Kardkovács Bt.) közreműködésével kötött közbeszerzéssel lebonyolított szerződésekkel biztosították.

A projekt előkészítése alapján annak elfogadása és a támogatási szerződés aláírását követően azonnal meg lehet kezdeni a projektmenedzseri tevékenységhez igénybe vett szolgáltatások (PR) és a létesítés közbeszerzéseit. Külön műszaki ellenőr alkalmazását nem tartjuk szükségesnek, a kutak létesítését az engedélyek mindenütt az üzemeltető Kövizigek jóváhagyásához kötik. A projektgazda és az észlelő a megfelelőség ellenőrzését a kisebb számú létesítménynél biztosítani tudja.

A tevékenységek nem egyedi, hanem az észlelési gyakorlatban szokásos tevékenység típusok (kútfúrás, műszertelepítés), amelyekben a vállalkozók kellő gyakorlattal rendelkeznek, a projekt kisebb kockázattal, problémamentesen befejezhető.

A kedvezményezett VKKI a vízrajzi fejlesztések, a műszerszolgálat irányításának és KEOP pályázatok jogszabályban és az intézmény feladataiban meghatározott felelőse, a vízrajzi észlelések lebonyolítása a vízügyi igazgatáson belül szintén jogszabályban meghatározottan történik, ezért szerződéses előkészítésre jelenleg nem volt szükség, a telepítendő létesítmények állami kezelőivel a használati megállapodások rendelkezésre állnak (ld. 3. Melléklet).

A kútvízszint észlelések és talajvízkút létesítések elvégzési módszereit mérési szabványok, műszaki előírások és ISO 9001 minőségbiztosítási eljárás munkautasításai írják elő.

A projektmenedzsment csoport a feladatszerűen a VKKI által kezelt KEOP pályázatok alapján felállt, ehhez a műszaki személyzet kiválasztása a vízrajzi tevékenységgel foglalkozó osztályról 2008. szeptember 10-ig megtörtént, a projekt menedzsment csoport VKKI biztosított dolgozói a projekt indítására a támogatás megítélése esetén azonnal képesek a feladatot ellátni.

A csatlakozó külső szolgáltatókat (PR tevékenység lebonyolítása) egyszerűsített közbeszerzési eljárással lehet biztosítani a projekt indításakor, feladataik kezdése a projekt lebonyolítását nem halasztja.

3. Intézkedési terv és ütemtervek a projekt lebonyolítására

Fel

3.1. Intézkedési terv

A projekt intézkedési tervének kialakításánál négy alapelemmel kell számolnunk, mert a projekt előkészítési munkákat már nem tartalmaz:

  • A projekt szervezése, lebonyolítása (projektmenedzsment, PR tevékenység)
  • A szükséges egyszerű közbeszerzési eljárások lefolytatása a projektszolgáltatáshoz
  • A teljes építés, kútlétesítés és felújítás kivitelezési közbeszerzése
  • A műszerbeszerzés és telepítés közbeszerzése
  • A létesítmények kivitelezése (kútfúrás, átadás-átvétel, műszertelepítés megkezdése)
  • Műszertelepítés, kalibráció, távadat-jelzés beállítása műszaki átadás
  • Projektzárás, üzemeltetési engedélyek kiadása

2008 2009 2010
Tevékenység megnevezése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12
Projekt előkészítés
Projektmenedzsment egység működése
Közbeszerzési felhívás előkészítése
Eljárások lefolytatása
Kivitelezés
Kútfúrás
Műszaki átadás
Műszertelepítés
Próbaüzem
Műszaki átadás
PR tevékenység
Projekt zárás

A projekt kezdését elfogadás esetén a szeptemberi beadást követő 135 nappal, 2009. január 30-ra terveztük, ebben az esetben 2010. november 30-án a projekt befejezhető.

A VKKI projekt lebonyolítói kellő gyakorlattal rendelkeznek a közbeszerzési eljárások lebonyolítására, ezt a tevékenységet a Támogatási szerződés aláírását követően azonnal meg kell kezdeni.

A közbeszerzési tevékenységek összeghatár és eljárás szempontjából sokrétűek. A PR egyszerűsített szolgáltatási, a kivitelezés egyszerűsített építési közbeszerzés, gyorsabb határidővel lebonyolítható, a műszerbeszerzés nyílt nemzetközi tendere, azonban csak az ütemezés szerint november elejére záródhat le. Mivel a műszertelepítésre a téli hónapok nem javasolhatók, a kút létesítés munkáit csak már fagymentes tavaszi időszakban 2010-ben javasoltuk megkezdeni, majd ezzel együtt és ezt követően a műszertelepítést elvégezni.

Projektelem Előkészítési tevékenység Nettó költség [Ft] Bruttó költség [Ft] Igényel támogatást [igen/nem]
Projektelőkészítés Felmérés
Engedélyes terv,
MT készítése, közbeszerzés
2 620 000 3 144 000 igen
Építés-kivitelezés közbeszerzés 10 100 000 12 120 000 igen
Műszerbeszerzés, telepítés, kalibráció közbeszerzés 116 000 000 139 200 000 igen
Projektmenedzsment
Saját tevékenység - 6 100 000 6 100 000 Igen
Közbeszerzés 1 666 667 1 400 000 igen
PR tevékenység közbeszerzés 583 333 700 000 igen

A projektszervező tevékenységét, a projektmenedzsment a projekt teljes időtartama alatt végzi, az építés-kivitelezés 2010. március- július, a műszertelepítés 2010. március-október között folyik.

Lebonyolítási ütemterv